Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Magyarország képes leírás - Templom.tlap.hu
részletek »

Magyarország - Templom.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: templom.tlap.hu » Magyarország
Keresés
Találatok száma - 29 db
A Duna-mente katolikus templomai

A Duna-mente katolikus templomai

A Duna-mente mindig is a megye legfejlettebb régiója volt. A megye XVIII. századi első tizenkét mezővárosa közül hat itt feküdt: Földvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Bátaszék és Báta. A településeket a Duna folyásirányának megfelelően nézzük sorra.

A Zirci Ciszterci Apátság orgonái

A Zirci Ciszterci Apátság orgonái

A templomnak két orgonája van: a szentélyben lévő kis barokk orgona, és hátul a karzaton lévő, a bécsi Rieger orgonagyár morvaországi leányvállalatánál a 20. század elején készített romantikus nagyorgona. Mindkettő elég rossz állapotban volt a szúkárosodás miatt. Mindkét orgona felújítását a budapesti Aquincum Orgonagyár végezte. A hangverseny minőségű nagyorgonának továbbra is megmaradt az eredeti romantikus hangzásvilága, az eredetihez képest annyi változtatással, hogy pótlólag beleépítették az eredeti Rieger diszpozíció szerinti nyelvsíp sorokat is, amelyeket annak idején, a rendszeres hangolás bizonytalansága miatt, nem építettek bele. (A nyelvsípokat ugyanis évente legalább kétszer hangolni kell.) Ezáltal gazdagabb lett az orgona hangzásvilága. Az újjáépített 3 manuálos orgonának 44 regisztere és közel 3000 sípja van, a legkisebb 10mm, a legnagyobb 5 m hosszú. Egyedülálló és csodálatosan szép az orgonakarzat finom fafaragású, aranyozott rácsozata.

A zsámbéki premontrei kolostor temploma

A zsámbéki premontrei kolostor temploma

Budától északnyugatra, dombos vidéken, egy messziről látható halom tetején magaslik, és mintegy uralja a tájat az impozáns kéttornyú templom és a kolostor. Az 1050-es években már kőtemplom állt itt, amelyet a következő században bővítet-tek. III. Béla király második felesége? Capet Margit kíséretében érkező, francia származású Aynard lovagnak adományozta Zsámbékot. Az ő leszármazottai építtetik 1220 körül (bizonyosan 1235 előtt) a Keresztelő Szent János tiszteletére fölszentelt későromán stílusú bazilikát, és a hozzá északról csatlakozó premontrei kolostort. A templom mai romos állapotában is a magyar építészettörténet kiemelkedő emléke. Az alapítókat a kolostor templomában temették el.

Bencés Apátság barokk temploma

Bencés Apátság barokk temploma

Lécs Ágoston apát irányításával megépített barokk templom magyarországi viszonylatban közepes méretű. 46 méter hosszú, 16 méter széles, tornyainak magassága 34,5 méter. A templom belső berendezését Sebastian Stulhoff faszobrász és műbútorasztalos készítette 1754-1779 között. A berendezések és a fából faragott aranyozott szobrok a közép-európai barokk művészet kiváló alkotásai. Ezeket méltón egészítik ki az 1889-90-ben végzett restaurálás során Lotz Károly, Székely Bertalan, Deák-Ébner Lajos által festett mennyezeti faliképek. A templombelső újbóli felújítása 1996-ban fejeződött be, miután 1994-ben visszakerült a Bencés Apátság tulajdonába, s még ugyanebben az évben megkezdődött a kolostor környékének teljes felújítása. Bencés apátsági múzeum a templommal egyidőben épült rendházban kapott helyet. A négyszögletes egyemeletes épülettömb a templom déli falához csatlakozik, az épületszárnyak négyzetes alakú belső udvart zárnak körül.

Bencés Apátsági Templom Tihany

Bencés Apátsági Templom Tihany

A tihanyi bencés monostort I. András király (1046-1060) 1055-ben alapította Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére. Az alapító királyt itt temették el 1060-ban. A kolostor alapító oklevele a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt Magyarországi oklevél, melynek latin nyelvű szövegében magyar szavakat, kifejezéseket is használtak. Ezért a Magyar nyelv legrégibb írásos emléke is. Szent Ányos (Anianus) titulusa a történeti Magyarországon és a környező országokban szinte egyedülálló jelenség. A hagyomány szerint Szent Ányos Orléans püspökeként imáival megmentette városát Attila hunjainak dúlásától, majd tiszteletét a francia uralkodók évszázadokon át gondosan ápolták. Nem tisztázott, miként került a szent tisztelete hazánkba, de bizonyosan az alapító királlyal hozható kapcsolatba.

Esztergomi Bazilika

Esztergomi Bazilika

Ott, ahol a Duna folyam délnek fordul, a Dunakanyar jobb partján magasodik az esztergomi Várhegy, és rajta az ország legnagyobb temploma, a Bazilika. A város nemcsak a magyar államiság megszületésének volt tanúja, de első királyunk az esztergomi székesegyházat tette az ország főtemplomává és püspökét a magyar egyház prímás-érsekévé emelte örök időre.

Gázi Kászim pasa dzsámija

Gázi Kászim pasa dzsámija

A törökök Pécs elfoglalása után a XVI. század második felében a korábbi templomot lerombolták, és ennek köveiből a ma is álló kupolás, északi oldalán bejáróval, nyugati sarkán minarettel ellátott dzsámit építették, melyet - bizonyára építtetőjéről - Gázi Kászim dzsáminak neveztek.

Hévízi templomok

Hévízi templomok

Szentlélek templom: A Szentlélek hét ajándékát jelképezi a hét torony az 1999 szeptemberében átadott modern katolikus templomon. A belső tér legyező alakú, az oltár körül félkörívben helyezkednek el a padok. A fából faragott főoltár galambot ábrázol, melynek szívében helyezkedik el az oltáriszentség. A mellékoltárok is galamb alakúak, mert a templom titulusa is Szentlélek. A bejárati kupola alatt a galamb-motívum kőmozaikból van kirakva. A templom festett üvegablakai a város polgárainak adományaiból készültek (Simon Endre). Az épületet Bocskay János építészmérnök tervezte. 32 regiszteres orgonája az Aquincumi Orgonagyárban készült.

Ibafa temploma

Ibafa temploma

Mivel Ibafán is dombra épült a templom a talajmozgások is károkat okozhattak az épületben. A felújító munkálatok során vasbeton pillérekkel, és az épületen körbe futó alsó- és felső vasbeton koszorús merevítéssel erősítették meg a térelhatároló falakat. A korábbi templom-belsőt ábrázoló fotókon vonóvasas merevítés fedezhető fel. Az idő vas foga nem kímélte a templomtornyot, s annak homlokzatát sem. De a híres nyelvtörő mondóka nem veszít a fényéből: 'Az ibafai papnak fapipája van, Mert az ibafai papi pipa papi fapipa. Az ibafai papnak mindene a fapipája, Doktora és Patikája az a pipaszár. Tél vagy nyár, hogy nem unja már Mindig ott a szájában a hosszú pipaszár. Tehát az ibafai papnak fapipája van, Ezért az ibafai papi pipa papi fapipa.'

Hirdetés
Jáki templom

Jáki templom

A község Európa-hírű műemléke a XIII. században a település centrumában, egy kiemelkedő dombon, késő román stílusban épült Szent György-templom. A templom két tornya közötti oromzat alatt látható a templom legdíszesebb része, a bélletes főkapu. Felette fülkékben Krisztus és a 12 apostol szobra áll. A templom pompáját a festészet remekei is emelték, de ebből ma már csak a főszentélyben és a déli toronyaljban maradtak meg falképek, freskótöredékek, melyeket Mauro Pelliccio, világhírű olasz mester állított helyre 1938-ban.

Jáki templom - virtuális túra

Jáki templom - virtuális túra

A jáki apátsági templom Magyarország legszebb, épségben megmaradt román kori épitészeti emléke. Szombathelytől délre, a Jáki-Sorok-patak völgyében egy domb tetejére építették. Helyét olyan mesteri érzékkel jelölték ki, hogy zömök tornyai messziről látszanak, az apátság mégis tökéletesen illeszkedik környezetébe, szinte szerves részévé válik a dunántúli tájnak.

Jánoshida temploma

Jánoshida temploma

Volt premontrei prépostság műemlék. A magyarországi premontreiek hagyománya szerint, a jánoshidai templom építését 1186-ra tehetjük. A mai templom középső része őrizte meg a román kori maradványokat. Az első; templom egyhajós volt. A hajó keleti végénél két oldalról egy-egy szimmetrikus elrendezésű azonos formájú és méretű, sokszögzáródású szentélyű kápolna helyezkedik el.

Kalocsai Főszékesegyház

Kalocsai Főszékesegyház

A város felé közeledő látogató figyelmét már messziről felkeltik az 1000 éves érsekség Főszékesegyházának égbetörő tornyai. Kalocsa államalapításunk óta érseki székhely, a magyar katolikus egyház jelentős központja. 1002-ben Szent István alapította az érsekséget, de előtte is működtek térítőpapok a környéken. A ma látható székesegyház a negyedik ezen a helyen, a hazai egyházi építészet egyik kiemelkedő példánya. Első érseke Boldog Asztrik volt, aki pécsváradi apátként a koronát II. Szilveszter pápától István királynak hozta.

Károlyi István fóti temploma

Károlyi István fóti temploma

Négy égre mutató hatalmas ujj, négy monumentális felkiáltójel. Ezek a fóti Római katolikus templom saroktornyai. Formájukkal még a középkort, kecses szépségükkel már a romantika korát idézik. Messzire eljuttatják az építtető, gróf Károlyi István üzenetét: vallásosság és hazaszeretet. Károlyi István a templom tervezésével a fiatal, akkor még a pályája elején álló Ybl Miklóst bízta meg, aki stílusújító alkotásával nemzetközi mértékkel mérve is remekművet hozott létre a fővároshoz közeli településen.

Középkori templomok útja

Középkori templomok útja

A Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben című turizmusfejlesztési projekt a Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint Vezető partner és Szatmár Megyei Tanács, mint Projekt partner társfinanszírozásában valósult meg 2009-2011 folyamán. A fejlesztés célja egy középkori templomokból álló tematikus turisztikai út kijelölés volt a magyar-román határtérségben, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék első közös tematikus útja. Tekintve, hogy mindkét megye kiemelkedő közkincsének tartja épített, kulturális örökségét, az értékek megóvása és népszerűsítése érdekében közös, összehangolt fejlesztési programot dolgozott ki, amelynek középpontjában azok a középkori templomok állnak, amelyek egyedülálló értékei a térségnek.

Magyar templomok

Magyar templomok

A weboldal a Kárpát-medencében épült keresztény templomok prezentálását tűzte ki célul, hogy az interneten kalandozók minél részletesebben megismerhessék a történelmi Magyarország keresztény templomait. A templomokat bemutató szövegek és képek igyekeznek a templomok szépségét és változatosságát érzékeltetni, hiszen két teljesen egyforma templomot keresve sem találunk szerte e hazában. Templomaink egyediek, meghatározza szépségüket az adott kor építészeti, képzőművészeti stílusa, melyet az egyes vallások a saját igényeiknek megfelelően alkalmaztak.

Ócsa

Ócsa

Az eredeti templom a XIII. században épült, román stílusban. Az itt letelepedett premontrei szerzetesek építették Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Stílusában nagy hatással volt rá a kortárs esztergomi királyi palota épülete. A Tatárjárás, mint az ország legtöbb településén, itt is hatalmas pusztításokkal járt. A premontreiek elmenekültek, illetve a harcok folyamán meghaltak. Templomukat a pusztító tatárok felgyújtották. A jelentősen megrongálódott templomot a IV. Béla által visszatelepített premontreiek építették újjá, koragót stílusban. Így került Ócsára a csúcsíves stílus. Többek közt ekkor épült a kereszthajó is. A török időkben, a 16. század közepén török mecsetként használták. A fedetlen, rogyadozó épületet az 1560-ban (más vélemények szerint 1620-ban) megalakult református egyház vette birtokába.

Tuti menü