Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Templom linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Templom képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: templom.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 91 db
A Ciszterci Rend története

A Ciszterci Rend története

Az első ciszterci apátság alapítására II. Géza király hívta meg a Heiligenkreuz-i szerzeteseket. 1142-ben királyi birtkon, Cikádoron telepedtek le. Ennek pontos helyét régészeti ásatással 1992-ben találták meg a bátaszéki plébániatemplom tövében. A következő években Európa-szerte nagy számban alapítottak újabb és újabb ciszterci apátságokat, Magyarországon azonban csaknem negyven évig csak Cikádor képviselte a rendet. III. Béla király (1172-1196) lett azután a ciszterciek legnagyobb pártfogója. Ő alapított 1179-ben apátságot a Maros partján Egresen, 1182-ben a Bakonyban Zircen, 1184-ben a Pilis hegy tövében és Szentgotthárdon. 1191-ben a kis pásztói monostort is a cisztercieknek adta. Utódai egy-egy alapítással követték példáját. Imre király az Olt partján Kercen (1202), II. András a Szávától délre Toplicán (1208), IV. Béla, még hercegként, Péterváradon (1234) telepítette le a cisztercieket. Mindezekre a helyekre Franciaországból jöttek a szerzetesek, akik lelkiségükkel, tudásukkal, muveltségükkel gyarapították az országot.

A Csíksomlyói Szent Antal kápolna története

A Csíksomlyói Szent Antal kápolna története

A Kissomlyó hegyen lévő Salvator- és Szenvedő Jézus-kápolnák mellett, azoktól kissé távolabb az előbbiekhez hasonlóan nagy látogatottságnak örvend a Római Katolikus Egyház egyik legnépszerűbb szentjének, Páduai Szent Antalnak a tiszteletére épített szintén fogadalmi vezeklőhely. Főként a búcsús szándékkal, imameghallgatás céljából ide zarándoklók keresik fel - élő - szeretettel. De egy, az utóbbi években felújított hagyomány szerint itt tartják a Szent Antal-nagykilenced záró (délelőtti) ünnepi szentmiséjét is június 13-án.

A Duna-mente katolikus templomai

A Duna-mente katolikus templomai

A Duna-mente mindig is a megye legfejlettebb régiója volt. A megye XVIII. századi első tizenkét mezővárosa közül hat itt feküdt: Földvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Bátaszék és Báta. A településeket a Duna folyásirányának megfelelően nézzük sorra.

A lőcsei Szent Jakab-templom

A lőcsei Szent Jakab-templom

Szlovákia egyik legnagyobb gótikus temploma. Működő templom, napi misékkel, több mint 700 éve Lőcse, a hajdani szabad királyi város plébániatemploma. Gazdag a történelme, egyben több művészeti emlék kincsestára. Ezt tükrözi az is, hogy háromszoros nemzeti emlékhely: a templom önmagában az, de a híres Lőcsei Pál mester fafaragványa és Szilassy János barokk stílusú aranyműve is a nemzeti kultúrörökség része. A templom a középkorban nagyon tisztelt id. Szent Jakab apostolról, a harcosok

A Miasszonyunk-templom - Guadalupe

A Miasszonyunk-templom - Guadalupe

Mexikóváros Miasszonyunk-templomát a város északkeleti részén, a La Villa de Guadalupe kerületben találjuk. A templomot egy 1531-ben történt jelenésnek emlékére emelték, amikor egy megkeresztelkedett szegény indián (Maria Juan Diego) előtt megjelent a Szűz Mária. Mivel a templomot egyre több zarándok kereste fel, az idők során többször átalakították, majd egy teljesen új templomot emeltek. A Szent Szűz ünnepének előestéjén, december 11-én, és 12-én tartott körmeneten minden évben hatalmas zarándoksereg vesz részt.

A világ legkülönösebb buddhista temploma

A világ legkülönösebb buddhista temploma

Borobudur a világ egyik legmisztikusabb buddhista szentélye, mely a szakrális építészet egyedülálló példája. A mandala alakzatot formázó nyolcszintes piramist sokan a buddhista tanítások kőbe vésett enciklopédiájának tartják.

A Zirci Ciszterci Apátság orgonái

A Zirci Ciszterci Apátság orgonái

A templomnak két orgonája van: a szentélyben lévő kis barokk orgona, és hátul a karzaton lévő, a bécsi Rieger orgonagyár morvaországi leányvállalatánál a 20. század elején készített romantikus nagyorgona. Mindkettő elég rossz állapotban volt a szúkárosodás miatt. Mindkét orgona felújítását a budapesti Aquincum Orgonagyár végezte. A hangverseny minőségű nagyorgonának továbbra is megmaradt az eredeti romantikus hangzásvilága, az eredetihez képest annyi változtatással, hogy pótlólag beleépítették az eredeti Rieger diszpozíció szerinti nyelvsíp sorokat is, amelyeket annak idején, a rendszeres hangolás bizonytalansága miatt, nem építettek bele. (A nyelvsípokat ugyanis évente legalább kétszer hangolni kell.) Ezáltal gazdagabb lett az orgona hangzásvilága. Az újjáépített 3 manuálos orgonának 44 regisztere és közel 3000 sípja van, a legkisebb 10mm, a legnagyobb 5 m hosszú. Egyedülálló és csodálatosan szép az orgonakarzat finom fafaragású, aranyozott rácsozata.

A zsámbéki premontrei kolostor temploma

A zsámbéki premontrei kolostor temploma

Budától északnyugatra, dombos vidéken, egy messziről látható halom tetején magaslik, és mintegy uralja a tájat az impozáns kéttornyú templom és a kolostor. Az 1050-es években már kőtemplom állt itt, amelyet a következő században bővítet-tek. III. Béla király második felesége? Capet Margit kíséretében érkező, francia származású Aynard lovagnak adományozta Zsámbékot. Az ő leszármazottai építtetik 1220 körül (bizonyosan 1235 előtt) a Keresztelő Szent János tiszteletére fölszentelt későromán stílusú bazilikát, és a hozzá északról csatlakozó premontrei kolostort. A templom mai romos állapotában is a magyar építészettörténet kiemelkedő emléke. Az alapítókat a kolostor templomában temették el.

Árpádházi Szent Erzsébet

Árpádházi Szent Erzsébet

A ciszterci szerzetes, Heisterbachi Caesarius így kezdi Szent Erzsébet életrajzát: ,,A tiszteletreméltó és Isten előtt oly kedves Erzsébet előkelő nemzetségből származott, s e világ ködében úgy ragyogott föl, mint a hajnalcsillag.'' Erzsébet azok közé a szentek közé tartozik, akiknek sugárzása nem csökken, fénye minden kor minden emberének világít.

Hirdetés
Assisi Szent Ferenc nyomdokain

Assisi Szent Ferenc nyomdokain

A spanyolországi Santiago de Compostelához vezető világszerte ismert zarándokút, az El Camino mellett Olaszországban Assisi Szent Ferenc nyomdokait követheti a zarándok, aki a közép-olaszországi gyönyörű, hegyes-völgyes táj békességében akarja edzeni testét- lelkét. .

Assissi Szent Ferenc templom

Assissi Szent Ferenc templom

1228-an egy templomot emeltek a hegyen, legfőképpen azért, hogy a szent földi maradványai méltó helyre kerülhessenek. 1230. május 25-én Szent Ferenc maradványait egy kőszarkofágban elhelyezték a templom főoltára alatt. Két éven belül megépült a kripta, amit alsó templomnak neveztek. A későbbiek során e templom mögé, ezúttal gótikus stílusban egy következőt építettek. 1253-ban 25 évvel a szentté avatása után, egyidőben szentelték fel mind a két templomot. Eredetileg mozaikokkal akarták ékesíteni, de végül figyelembe véve Sz. Ferenc rendjének törvényeit, úgy döntöttek, hogy szerényebb eszközökhöz nyúlnak, és inkább freskókkal díszítik a hatalmas falfelületet.

Bánffyhunyad református temploma

Bánffyhunyad református temploma

A Nagyvárad - Kolozsvár közötti E 60 -as f∓tilde;úton , a Sebes-Körös partján fekszik. Kalotaszeg legnagyobb városa, 9400 lakosa van. 1522-ben a Sebesvár vidékét birtokló Bánffyak neve is megjelenik. Már az 1332-es pápai tizedjegyzék is tekintélyes méretű egyházközségről tud, melyben a plébánoson kívül egy káplán is szolgálatot teljesít. A templom az 1235-ben szentté avatott Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére volt szentelve, ami egyben 13.sz-i eredetét is alátámasztja .

Basilica di San Francesco in Assissi

Basilica di San Francesco in Assissi

Az Assissi Szent Fernc Bazilika oldalai olasz nyelven a bazilika alaprajzának segítségével virtuális túrára hívnak angol és olasz nyelvű ismertetővel. Az oldalon fotókat is találunk a bazilikáról. emellett más olasz városokról is talátunk itt információt.

Belvárosi Szent Mihály Templom

Belvárosi Szent Mihály Templom

A jelenlegi Belvárosi Szent Mihály Templom története a pesti domonkos rendházhoz kapcsolódik. A középkori Pest egyik legjelentősebb kolostorát, a domonkosokét, 1230 körül alapították. A kolostor és a hozzá tartozó nagy kert pontos helyét nem ismerjük, az azonban bizonyos, hogy Pest déli részén helyezkedett el. A tatárdúlás (1241) után a lerombolt kolostor és templom új helyen épült fel. Jelentőségét mutatja, hogy 1308-ban a domonkosok telkén gyűltek össze a Károly Róbertet királlyá választó országgyűlés résztvevői. 1541-ben a törökök elől a szerzetesek elmenekültek, az elnéptelenedett zárdát és a templomot lerombolták.

Bencés Apátság barokk temploma

Bencés Apátság barokk temploma

Lécs Ágoston apát irányításával megépített barokk templom magyarországi viszonylatban közepes méretű. 46 méter hosszú, 16 méter széles, tornyainak magassága 34,5 méter. A templom belső berendezését Sebastian Stulhoff faszobrász és műbútorasztalos készítette 1754-1779 között. A berendezések és a fából faragott aranyozott szobrok a közép-európai barokk művészet kiváló alkotásai. Ezeket méltón egészítik ki az 1889-90-ben végzett restaurálás során Lotz Károly, Székely Bertalan, Deák-Ébner Lajos által festett mennyezeti faliképek. A templombelső újbóli felújítása 1996-ban fejeződött be, miután 1994-ben visszakerült a Bencés Apátság tulajdonába, s még ugyanebben az évben megkezdődött a kolostor környékének teljes felújítása. Bencés apátsági múzeum a templommal egyidőben épült rendházban kapott helyet. A négyszögletes egyemeletes épülettömb a templom déli falához csatlakozik, az épületszárnyak négyzetes alakú belső udvart zárnak körül.

Bencés Apátsági Templom Tihany

Bencés Apátsági Templom Tihany

A tihanyi bencés monostort I. András király (1046-1060) 1055-ben alapította Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére. Az alapító királyt itt temették el 1060-ban. A kolostor alapító oklevele a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt Magyarországi oklevél, melynek latin nyelvű szövegében magyar szavakat, kifejezéseket is használtak. Ezért a Magyar nyelv legrégibb írásos emléke is. Szent Ányos (Anianus) titulusa a történeti Magyarországon és a környező országokban szinte egyedülálló jelenség. A hagyomány szerint Szent Ányos Orléans püspökeként imáival megmentette városát Attila hunjainak dúlásától, majd tiszteletét a francia uralkodók évszázadokon át gondosan ápolták. Nem tisztázott, miként került a szent tisztelete hazánkba, de bizonyosan az alapító királlyal hozható kapcsolatba.

Bencések

Bencések

Benedek, a nyugati szerzetesség atyja 480 körül született az itáliai Nursiában. Miután elsajátította a hét szabad művészetet, Rómába jogot tanult. A romlott nagyvárosnak hamarosan hátat fordítva remete életet kezdett Suboacp rengetegében egy barlangban. Három évet töltött itt teljes magányban, a Szentlélek vezetésével elvégezte 'újoncidejét'. Ekkor egyre többen jöttek hozzá, kérték tanácsát, lelki vezetését. Egy fájdalmas tapasztalat meggyőzte arról, hogy az istenkereső szerzetesnek segítségével immár másfél évezrede megszámlálhatatlan sok keresztény találta meg útját Istenhez.

Tuti menü